ANBI informatie (2017)

Algemene gegevens
Statutaire naam: EHBO-Santpoort, gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen
KvK 40595404
RSIN 8071.04.024
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling volgens de statuten
Statuten artikel 2
De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de Eerste Hulpverlening, alsmede het ontwikkelen van leermiddelen en het verzorgen van opleidingen op het gebied van de Eerste Hulpverlening in de breedst mogelijke zin, en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 2. het organiseren van cursussen, waarop zowel theoretisch en praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
 3. het ontwikkelen van leermiddelen en het verzorgen van opleidingen op het gebied van de Eerste Hulpverlening in de breedst mogelijke zin;
 4. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde de behaalde certificaten geldig te houden;
 5. het aanschaffen en uitreiken van materiaal; een en ander in de ruimste zin des woords.

Beleid
Het actuele beleid richt zich op de volgende punten:
Propageren van het volgen van EHBO-gerelateerde cursussen en het organiseren daarvan;
 • Via websites, social media, flyers en dergelijke het werk van EHBO Santpoort onder de aandacht brengen;
 • Verzorgen van EHBO-ondersteuning bij lokale non-profit manifestaties, zoals sporttoernooien, Santpoortse Feestweek, Koningsdag en dergelijke;
 • Deelnemen aan overleg met de lokale overheid en andere EHBO-organisaties over het faciliteren en verbeteren van het EHBO-onderwijs.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: mw. J.M. van der Horst
Vicevoorzitter: dhr. B. van Kaam
Secretaris: mw. Y. Ravenhorst-Meerwijk
Penningmeester: dr.ir. W.R. Beukenkamp
Commissaris materieel 1: mw. T. Rozemeijer-de Waard
Commissaris materieel 2: dhr. N. Wittenaar
Coördinator postenwerk: dhr. G. Ravenhorst

Beloningsbeleid
EHBO-Santpoort is een 100% vrijwilligersorganisatie. Er worden geen geldelijke beloningen of anderszins uitgekeerd aan wie dan ook. Wel komen functionarissen van de vereniging, zoals bestuursleden, docenten en dergelijke, in aanmerking voor een vergoeding van in redelijkheid en billijkheid gemaakte onkosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Het afgelopen verenigingsjaar heeft EHBO-Santpoort de volgende activiteiten uitgeoefend:
Organiseren van een opleidingscursus EHBO;
 • Organiseren van cursussen op het gebied van reanimatie en AED-gebruik;
 • Organiseren van vervolgcursussen EHBO;
 • Organiseren van speciale EHBO-gerelateerde cursussen voor specifieke doelgroepen;
 • Voorlichting over nut en noodzaak van EHBO;
 • EHBO ondersteuning bij:
  • Evenementen, zoals Santpoortse Feestweek, Koningsdag (meerdere locaties), Avondvierdaagse IJmuiden, VVH voetbaltoernooi, Beach rugby toernooi, Atletiekwedstrijden, wandeltochten;
  • Dag van de duurzaamheid (gemeente Velsen);
  • Santpoort Jazz;
  • Kerstmarkt Santpoort-Noord;
  • Sinterklaasintochten gemeente Velsen.

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 30 juni 2017

 Activa 
 Vlottende activa  €     34.855
 Debiteuren  €       1.102
 Vaste activa
      - leermiddelen
      - EHBO tenten c.a.

 €             7
 €             2 
Totaal activa  €    35.967
     
 Passiva
 Eigen vermogen  €     80.500
 Crediteuren  €              0
 Reserveringen


 €     27.467
 Totaal passiva  €     35.967


Staat van baten en lasten


 Baten   2015-2016   2016-2017
 Contributies   €     5.040   €     5.100
 Cursusgelden   €     3.336   €     2.730
 Donaties   €     5.405   €     2.760
 Sponsering   €          72   €            0
 Rente   €        117   €          22
 Verkoop leermiddelen               €     1.774   €     4.708
 Verhuur materiaal   €            0   €        300
Totaal Baten   €   15.744   €    15.620
 Lasten   2015-2016   2016-2017
 Kosten opleidingscursus   €     1.605   €     1.613
 Kosten vervolgcursus   €     2.542   €     1.570
 Verenigingskosten   €     6.572   €   10.459
 Kosten EHBO ondersteuning   €        967   €        758
 Kosten speciale cursussen   €          23   €          36
 Reserveringen   €     3.800   €     1.100
 Batig saldo   €        235   €          81
 Totale lasten   €   15.744   €   15.620